Quartiersmanagement Mariannenplatz - Berlin

Initiativen & Institutionen - Ausbildung/Arbeit

ABW - Ausbildungswerkstatt Kreuzberg e.V.

Tatjana Freygang

Tel.: 617 978 70

Fax: 617 978 79

freygang@projekt-pra.info

mail@abw-kreuzberg.de

www.abw-kreuzberg.de

 

ABW - Muskat Ausbildungsrestaurant

Ute Schon

Tel.: 61 28 91 38

Fax: 61 28 78 28

muskat@abw-kreuzberg.de

www.abw-kreuzberg.de/zweckbetrieb/muskat